Інформаційна відкритість

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ВІДПОВІДНО ДО СТ. 30 ЗАКОНУ УКРАЇН "ПРО ОСВІТУ"):

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

вул. Євгена Коновальця, вул. Шухевича

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Ліцензований обсяг - 1668 учнів (при умові організації двозмінного навчання).

Фактична кількість учнів - 1456 (станом на 01.02.2021).

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес та діловодство провадиться українською мовою.

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

2021 рік

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), за І півріччя 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) за І півріччя 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м) за І півріччя 2021 року

Звіт про надходження матеріальних цінностей  ЗОШ №25 з січня по червень 2021 року

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), за І квартал 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) за І квартал 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м) за І квартал 2021 року

Кошторис закладу на 2021 рік (державний бюджет)

Кошторис закладу на 2021 рік (місцевий бюджет)

2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів у 2020 році

Кошторис закладу на 2020 рік